Tutkimusapuraha

Helsingin Lääkäriyhdistys voi myöntää ehdot täyttävälle hakijalle 2 000 €:n suuruisen tieteellisen apurahan väitöskirjatyön loppuunsaattamiseksi ja väitöskirjan julkaisemiseksi. 

Apurahan saajan tulee olla Helsingin Lääkäriyhdistyksen jäsen tai ainakin ennen hakemuksen jättämistä anonut jäsenyyttä.

Apurahan saa kunakin kalenterivuonna viisi (5) ensimmäistä ehdot täyttävän hakemuksen jättänyttä.

 Apurahan voi saada vain kerran.


Vuodelle 2021 apurahoihin budjetoidut määrärahat on jaettu.

 

Helsingin Lääkäriyhdistyksen hallitus on päättänyt nostaa jaettavien tutkimusapurahojen määrää vuoden 2022 alusta, siten, että apurahan saa kalenterivuonna kymmenen (10) ensimmäistä ehdot täyttävän hakemuksen jättänyttä.

Hakemus tehdään vain tällä sähköisellä lomakkeella.


Hakemuksen voi tehdä sen jälkeen, kun väitöskirjalle on myönnetty painatuslupa.

Hakemukseen tulee liittää ote tiedekunnan kokouspöytäkirjasta, missä ilmenee mm. väittelyluvan myöntäminen, väitöstilaisuuden päivä sekä vastaväittäjät.

Apuraha maksetaan, kun asianmukaisesti täytetty sähköinen kaavake on lähetetty yhdistykselle ja siellä hyväksytty. Apurahan maksamisesta lähetetään hakijalle tieto sähköpostilla.

Väitöskirjassa tulee – jos se on teknisesti mahdollista toteuttaa kohtuullisin ponnistuksin – olla mainittuna, että tekijä on saanut yhdistykseltä apurahan.

Yhdistyksellä on oikeus ilman eri sopimusta julkaista väitöskirjan tiivistelmä kotisivullaan.

Apurahan saajan toivotaan lähettävän yhden kappaleen väitöskirjaa Helsingin Lääkäriyhdistykselle osoitteeseen:

Helsingin Lääkäriyhdistys
Museokatu 13 A 2
00100 Helsinki

Apurahahakemuslomake

  Olen Helsingin lääkäriyhdistyksen jäsenOlen hakenut yhdistyksen jäsenyyttä
  Olen lukenut ja hyväksyn yhdistyksen apurahan myöntämiseksi asettamat ehdot*  HLY:n tutkimusapurahan saaneet

  HLY on myöntänyt 25.8.2021 tutkimusapurahan Oscar Brück
  Hän väitteli aiheesta IMMUNOPROFILING AND TEXTURE ANALYSIS OF MYELOID MALIGNANCIES WITH COMPUTATIONAL HISTOPATHOLOGY

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt 24.6.2021 tutkimusapurahan Markus Sane
  Hän väitteli aiheesta Acute pulmonary embolism: from the coagulation to the epidemiology

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt 1.6.2021 tutkimusapurahan Antti Kontturi
  Hän väitteli aiheesta BACILLE CALMETTE-GUERIN POLICY CHANGE AND CHILDHOOD MYCOBACTERIAL INFECTIONS IN FINLAND

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt 18.5.2021 tutkimusapurahan Greeta Hackman
  Hän väitteli aiheesta Active treatment of prostate cancer

  Tiivistelmä

   

   

  HLY on myöntänyt 15.1.2021 tutkimusapurahan Ville Niemi-Nikkola

  Hän väitteli aiheesta Spinal fractures and spinal cord injuries. Incidence, epidemiological characteristics and survival.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt 29.9.2020 tutkimusapurahan Pauli Vähämurto

  Hän väitteli aiheesta Aggressive B-cell lymphomas of sinonasal tract and testis – clinical manifestations and treatment outcome.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt 18.8.2020 tutkimusapurahan Satu Kainulainen

  Hän väitteli aiheesta HEAD AND NECK CANCER WITH MICROVASCULAR RECONSTRUCTION. PROSPECTIVE, RANDOMIZED, BLINDED CLINICAL STUDY ON EFFECTS OF DEXAMETHASONE ON POSTOPERATIVE RECOVERY, LONG-TERM QUALITY OF LIFE, AND MORTALITY.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt 20.7.2020 tutkimusapurahan Anna Tokola

  Hän väitteli aiheesta Brain magnetic resonance imaging in aspartylglucosaminuria.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt 19.3.2020 tutkimusapurahan Matti Itkonen

  Hän väitteli aiheesta Clinical studies on pharmacokinetic drug-drug interactions caused by clopidogrel.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt 19.3.2020 tutkimusapurahan Milla Jousi

  Hän väitteli aiheesta Point-of-care analysis of intraosseous samples.

  Tiivistelmä

   

   

  HLY on myöntänyt 15.6.2019 tutkimusapurahan Minna Tervahartialalle.
  Hän väitteli aiheesta Immunology of bladder cancer.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt 27.5.2019 tutkimusapurahan Suvi Koskiselle.
  Hän väitteli aiheesta NEAR-OCCLUSIVE ATHEROSCLEROTIC CAROTID ARTERY DISEASE : A STUDY WITH COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt 16.5.2019 tutkimusapurahan Laura Puhakalle.
  Hän väitteli aiheesta Congenital cytomegalovirus infection in Finland.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt 14.5.2019 tutkimusapurahan Svetlana Vakkilaiselle.
  Hän väitteli aiheesta IMMUNODEFICIENCY IN CARTILAGE-HAIR HYPOPLASIA: CORRELATION WITH PULMONARY DISEASE, INFECTIONS AND MALIGNANCY.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt 14.2.2019 tutkimusapurahan Sanna Kayelle.
  Hän väitteli aiheesta Early metabolic derangements in acquired obesity – A study of young obesity-discordant monozygotic twins.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt tutkimusapurahan Panu Luukkoselle.
  Hän väitteli 7.9.2018 aiheesta Heterogeneity of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease – Genetic and Nutritional Modulation of Hepatic Lipid Metabolism.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt tutkimusapurahan 27.4.2018 Justiina Huhtakankaalle.
  Hän väitteli aiheesta Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Posterior Communicating Artery Aneurysms and Long-Term Excess Mortality.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt tutkimusapurahan Riikka Mäkitielle.
  Hän väitteli 29.06.2018 aiheesta WNT1 osteoporoosin kliiniset piirteet luustossa ja muissa kudoksissa.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt tutkimusapurahan Susanna Lallukalle.
  Hän väitteli 13.01.2018 aiheesta Non-alcoholic fatty liver disease: The role of insulin resistance, inflammation and the PNPLA3 I148M variant.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt tutkimusapurahan Tuuli Soinille.
  Hän väitteli 29.09.2017 aiheesta Cancer risk among women treated with levonorgestrel-releasing intrauterine system or endometrial ablation for heavy menstrual bleeding.

  Tiivistelmä

   

  HLY on myöntänyt tutkimusapurahan Katriina Tarkiaiselle.
  Hän väitteli 09.06.2017 aiheesta Pharmacogenetics of carboxylesterase 1.

  Tiivistelmä