Tiivistelmä – Tuuli Soini

Tuuli Soini
Väitöskirjan aihe: Cancer risk among women treated with levonorgestrel-releasing intrauterine system or endometrial ablation for heavy menstrual bleeding.

 

Tiivistelmä:
Runsaat kuukautiset ovat yleinen ongelma, joka vaikuttaa haitallisesti jopa joka kolmannen naisen elämänlaatuun. Modernit kohdunsisäiset hoitomenetelmät, hormonikierukka ja kohdun limakalvon tuhoaminen (endometriumablaatio), ovat merkittävästi muuttaneet runsaiden kuukautisten hoitoa, mikä on huomattavasti vähentänyt kohdunpoistoja monessa eri maassa. Huolimatta näiden hoitojen lisääntyneestä käytöstä, niiden vaikutuksesta naisen myöhempään syöpäriskiin on vasta vain vähän tietoa. Kaikki eivät myöskään saa riittävää apua vuotoihinsa hormonikierukalla tai endometriumablaatiolla. Tekijöitä, jotka ennakoivat lisääntynyttä riskiä joutua myöhempään kohdunpoistoon endometriumablaation jälkeen ei myöskään kunnolla tunneta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin 30-49-vuotiaana runsaiden kuukautisten hoitoon hormonikierukkaa käyttäneiden (93 843 naista) tai endometriumablaatiolla hoidettujen (5 484 naista) suomalaisten naisten myöhempää syöpäriskiä sekä arvioitiin, mitkä tekijät ennustavat endometriumablaation jälkeistä kohdunpoistoa. Tutkimusaineisto perustui kansallisiin rekistereihin. Hormonikierukkaa käyttäneillä naisilla oli lisääntynyt riski sairastua rintasyöpään, mutta pienentynyt riski kohdunrungon- ja munasarjasyöpään. Tämä tarkoittaa 2-4 ylimääräistä rintasyöpää 1 000 hormonikierukan käyttäjän joukossa 10 vuoden seuranta-aikana. Vastaavasti tämä tarkoittaa 3-6 ehkäistyä kohdunrungon syöpää ja 3-6 ehkäistyä munasarjasyöpää 10 000 hormonikierukan käyttäjän joukossa 10 vuoden seurannassa. Endometriumablaatiolla hoidetuilla naisilla riski kohdunrungon- tai rintasyöpään oli vastaava kuin samanikäisellä muulla väestöllä. Yli 80% endometriumablaatiolla hoidetuista ei tarvinnut myöhempää kohdunpoistoa. Endometriumablaation jälkeisen kohdunpoiston riskitekijöitä olivat kohdun myoomat, nuori ikä, aiemmat keisarileikkaukset tai sterilisaatio. Tutkimus antoi uutta tietoa hormonikierukan käyttäjien ja endometriumablaatiolla hoidettujen naisten syöpäriskeistä. Vaikka molemmat hoitomuodot ovat tehokkaita, on riskien ja hyötyjen punnitseminen potilaskohtaisesti tärkeää ennen hoitopäätöstä.