Tiivistelmä – Svetlana Vakkilainen

Svetlana Vakkilainen
Väitöskirjan aihe: IMMUNODEFICIENCY IN CARTILAGE-HAIR HYPOPLASIA: CORRELATION WITH PULMONARY DISEASE, INFECTIONS AND MALIGNANCY.

Tiivistelmä:
Rusto-hiushypoplasia (RHH) on harvinainen luustosairaus, jonka oireisiin kuuluvat kasvuhäiriön lisäksi hiusten hentous, elimistön puolustuskyvyn heikkous ja lisääntynyt syöpäriski. Useita RHH:n piirteitä on tutkittu vain vähän, mukaan lukien taudin mekanismit, keuhkosairaudet, puolustuskyvyn yksityiskohtaiset ominaisuudet, oireiden ja verikokeiden vastaavuus sekä taudin kulku ja ennuste. Näiden kysymysten käsittelemiseksi tutkimme huolellisesti suuren joukon suomalaisia RHH:aa sairastavia lapsia ja aikuisia. Teimme yksityiskohtaisen puolustuskyvyn arvioinnin, tutkimme keuhkoputkien laajenemisen ja vertasimme keuhkojen tietokonetomografiaa (TT) magneettikuvaukseen (MK), sekä suoritimme 30-vuotisen seurantatutkimuksen. Lisäksi tutkimme telomeerien roolia RHH:ssa mittaamalla suhteellinen telomeerien pituus. Potilailla (n=56) löydettiin tiettyjä muutoksia puolustussolujen määrässä sekä puutteelliset rokotevasteet. Oireiden ja laboratorioarvojen välillä ei havaittu merkittäviä yhteyksiä. Telomeerien pituus oli RHH:aa sairastavilla lapsilla huomattavasti lyhyempi kuin verrokeilla. Potilailta löytyi usein TT-kuvauksella keuhkoputkien laajenemista (10/34, 29%). Keuhkojen arviointi on aiheellista myös niillä, joilla ei ole merkkejä häiriintyneestä puolustuskyvystä. Keuhkojen MK-tulokset olivat verrattavissa TT-tuloksiin keuhkoputkien laajenemisen arvioinnissa, joten MK:ta voidaan käyttää keuhko¬muutosten seurannassa. 80 potilaan pitkäaikaisessa seurantatutkimuksessa merkittävällä osalla potilaista (17/79, 22 %) puolustuskyvyn heikkous eteni ajan myötä. Yli puolella syöpään (ihosyöpä pois lukien) sairastuneista potilaista (8/15, 53 %) ei ollut edeltäviä merkkejä häiriintyneestä puolustuskyvystä. Nämä löydökset ovat peruste tarkkaan seurantaan ja syövän seulontaan myös oireettomilla potilailla. Seurannan aikana kuoli yhteensä 20/80 potilasta, mm. keuhkokuumeeseen (4), syöpään (7) ja keuhkosairauksiin (4). Kuolleisuuteen liittyi useita riskitekijöitä, mukaan lukien lyhyempi syntymäpituus, Hirschsprungin tauti, keuhkokuume, autoimmuunitaudit ja tietyntyyppinen puolustuskyvyn heikkous. Ehdotimme tutkimustulosten käyttöä suomalaisten RHH:aa sairastavien potilaiden hoitosuosituksissa.