Tiivistelmä – Satu Kainulainen

Satu Kainulainen
Väitöskirjan aihe: HEAD AND NECK CANCER WITH MICROVASCULAR RECONSTRUCTION. PROSPECTIVE, RANDOMIZED, BLINDED CLINICAL STUDY ON EFFECTS OF DEXAMETHASONE ON POSTOPERATIVE RECOVERY, LONG-TERM QUALITY OF LIFE, AND MORTALITY.

 

Tiivistelmä:
PA.ANJA KAULAN ALUEEN SYOVAN KIRURGINEN HOITO MIKROVASKULAARISELLA KIELEKKEELLA. Prospektiivinen tutkimus deksametasonin kayton vaikutuksesta toipumiseen, potilaiden pitkaaikainen elamanlaatu ja kuolleisuus TAUSTA Suomessa todetaan vuosittain n 800 paan ja kaulan alueen syopaa. Kirurgia on hoidon kulmakivi ja radikaali kasvaimen poisto aiheuttaa potilaille merkittavaa haittaa anatomisesti, funktionaalisesti ja esteettisesti haastavalta alueelta. Laaja kudospuutos korvataan usein vapaalla mikrovaskulaarisella kielekkeella. Glukokortikoideja kaytetaan maailmalla laajalti leikkauksen yhteydessa, mutta todisteet niiden kayton turvallisuudesta ovat ristiriitaiset. Aiempia tutkimuksia glukokortikoidien kayton hyodyllisyydesta talle potilasryhmalle ei ole tehty. Halusimme selvittaa onko deksametasonin kaytto hyodyllista paan ja kaulan alueen rekonstruktiivisessa syopakirurgiassa, vaikuttaako sen kaytto potilaiden lyhytaikaiseen kuolleisuuteen ja selvittaa potilaiden pitkaaikainen elamanlaatu seka kuolleisuuteen vaikuttavat tekijat POTILAAT JA METODIT Prospektiivinen, randomisoitu kaksoissokkotutkimus. 93 paan ja kaulan alueen syopapotilasta, joille kaikille tehtiin mikrovaskulaarinen rekonstruktioleikkaus HUS:ssa 2008-2013. Potilaat randomisoitiin kahteen ryhmaan, tutkimusryhman potilaille annettiin iv deksametasonia kolmen paivan aikana yht 60 mg. Vaitoskirjan artikkelit 1, 2 ja 4 kasittelivat randomisoituja ryhmia, artikkeli nro 3 (pitkaaikainen elamanlaatu) koko potilasryhmaa riippumatta randomisaatiosta. TULOKSET Deksametasonia saaneilla potilailla oli enemman isoja komplikaatioita ja infektioita. Glukokortikoidi ei vahentanyt turvotusta, lyhentanyt tehohoitojakson, sairaalassaoloajan pituutta eika trakeostomian tai intubaation kestoa. Pahoinvointia ei vahentynyt merkittavasti 5 vrk aikana, mutta potilailla oli vahemman kipua. Tutkimusryhman potilaat saivat merkittavasti enemman insuliinia ja potilaiden laktaattiarvot olivat korkeammat kontrolliryhmaan verrattuna. Leikkauspotilaiden pitkaaikainen (4,9 v) elamanlaatu alentui merkittavasti lahtotilanteesta ja oli selvasti huonompi verrattuna perusvaestoon. Eniten vaikutusta oli potilaiden puheeseen ja tavallisiin toimintoihin. Deksametasonin kaytto oli yhteydessa potilaiden lyhytaikaiseen
(alle 30 vrk) kuolemiin. Ensimmaisen vuoden aikana kuolemia tapahtui selvasti enemman deksametasonia saaneilla potilailla: 1 kk sisalla 4% vs 0%, 6 kk aikana 14% vs 0% ja 12 kk aikana 22% vs 5%. Paan ja kaulan alueen syopa oli yleisin kuolinsyy. Tarkeimmat pitkaaikaiset kuolemaan vaikuttaneet tekijat olivat vartalometastaasi, CCI (Charlson Comorbidity Index) 5-9 ja 􀀍eksametasonin kaytto. JOHTOPAATOKSET Deksametasonin kaytosta oli enemman haittaa kuin hyotya. Deksametasonin kaytto oli yhteydessa isoihin komplikaatioihin ja lyhytaikaiseen kuolleisuuteen eika sen kaytto nopeuttanut potilaiden toipumista. Potilaiden pitkaaikainen elamanlaatu alentui merkittavasti 4,9-vuoden seurannassa. Emme suosittele deksametasonin kayttoa paan ja kaulan alueen syovan rekonstruktiivisen kirurgian yhteydessa.