Tiivistelmä – Sanna Kaye

Sanna Kaye
Väitöskirjan aihe: Early metabolic derangements in acquired obesity – A study of young obesity-discordant monozygotic twins.

Tiivistelmä:
Lihavuudella ja siihen liittyvillä aineenvaihdunnan sairauksilla on monitekijäinen geenitausta. Yksilöllisillä elintavoilla on vaikutusta sekä lihavuuden syntyyn että aineenvaihduntahäiriöiden vaikeusasteeseen. Väestötutkimuksissa ei voi erottaa geenien ja ympäristötekijöiden vaikutusta toisistaan. Näin voidaan kuitenkin tehdä tutkimalla identtisiä kaksospareja, joilla on sama perimä. Vertailemalla identtisiä eripainoisia kaksosia voidaan nähdä, miten hankittu lihavuus vaikuttaa aineenvaihduntaan perimästä riippumatta. Tutkimme eripainoisilla identtisillä kaksospareilla biomarkkereita apuna käyttäen 1) muutoksia veren hyytymistä ja liukoisuutta säätelevissä tekijöissä 2) veren rasvojen ja lipoproteiinien määrää ja koostumusta 3) perimän ja ympäristön osuutta erikseen vyötärölihavuuden ja tähän liittyvän aineenvaihduntamarkkereiden taustalla 4) komplementtijärjestelmän aktivaatiota ja tähän liittyvien geenien ilmentymistä ihonalaisrasvakudoksessa Tutkittavat eripainoiset terveet kaksosparit (14-26, ikä 21 – 36 vuotta, parien välinen ero painoindeksillä (BMI) mitattuna > 3kg/m2) löydettiin väestöpohjaisista FinnTwin16 ja FinnTwin12 -kohorteista. Pareja vertailtiin samanpainoisiin (parien välinen BMI-ero < 3kg/m2) identtisiin kaksospareihin. Tutkittaessa geenien ja ympäristövuorovaikutusta, mukana oli laajempi kaksosaineisto (n=1358), jossa mukana oli myös ei-identtisiä kaksospareja. Aineenvaihduntaa kuvaavia merkkiaineita mitattiin verinäytteistä. Kuvantamismenetelmillä määritettiin kehon koostumus ja rasvanjakauma. Lisäksi ihonalaisrasvakudoksesta otettiin koepalat ja liikunta- ja ravitsemustietoja kerättiin kyselylomakkeilla. Samanpainoisten kaksosparien välillä ei havaittu eroja kehonkoostumuksessa eikä aineenvaihduntamarkkereissa, mikä osoittaa näiden piirteiden olevan geenien säätelemää. Sen sijaan eripainoisten kaksosparien välillä nähtiin laaja-alainen aineenvaihdunnan häiriötila, joka altistaa verisuonitukoksille, diabetekselle ja valtimokovettumataudille. Hankittu lihavuus aktivoi myös komplementtijärjestelmää ja muuttaa tähän liittyvien geenien ilmenemistä rasvakudoksessa. Valtimotaudin kehittymiselle altistavia rasva-aineenvaihdunnan muutoksia havaittiin vain niillä lihavilla kaksosilla, joilla lihavuuteen liittyi maksan rasvoittumista. Sekä perimä että ympäristötekijät vaikuttavat vyötärölihavuuden ja aineenvaihduntamerkkiaineiden väliseen yhteyteen. Näitä piirteitä säätelevät osittain samat geenit. Lihavuus aiheuttaa aineenvaihduntamuutoksia jo nuorilla aikuisilla perimästä riippumatta. Kuitenkin aineenvaihduntahäiriöiden esiintyminen lihavuudessa on yksilöllistä ja tähän vaikuttaa oleellisesti kehon rasvan jakauma. Sairastumisriskin ennaltaehkäisyssä painonhallinnalla on keskeinen rooli.