Tiivistelmä – Minna Tervahartiala

Minna Tervahartiala
Väitöskirjan aihe: Immunology of bladder cancer.

Tiivistelmä:
Virtsarakon syöpä on sairaus, jonka ennuste vaihtelee laajalti taudin vaikeusas-teen mukaan. Paikallisilla, rakon lihakseen ulottumattomilla tautimuodoilla on hyvä ennuste, mutta ne myös uusiutuvat herkästi ja saattavat edetä vaikeam-maksi taudiksi. Lihakseen ulottuvalla taudilla on huonompi ennuste ja kuolleisuus on korkea. Suuren uusiutumisriskin vuoksi virtsarakon syöpä on yksi kalleimmista syöpäsairauksista hoitaa. Väitöskirjan tavoitteena oli tutkia immunologisia tekijöitä virtsarakon syövässä. Makrofageja tunnistavien molekyylien, CD68, MAC387 ja CLEVER-1, ennusteellista merkitystä virtsarakon syövässä tutkittiin immunohistologisin keinoin. Molekyylejä tutkittiin virtsarakon syövän ennusteellisina tekijöinä sekä neoadjuvantin sytostaattihoidon vastetta ennustavina tekijöinä. Lisäksi CD73-molekyyliä tutkittiin virtsarakon syövän eri solutyypeissä. Tutkimustulokset osoittivat, että kasvainmakrofagit liittyvät huonoon ennustee-seen virtsarakon syövässä. MAC387- ja CLEVER-1-molekyylit ennustavat neoadjuvantin kemoterapian vastetta leikkauspotilailla. Myös CD73-molekyyli ennustaa kuolleisuutta virtsarakon syöpään, mutta CD73:n esiintyminen ja merkitys eri solutyypeissä virtsarakonsyöpäkasvaimissa vaihtelee kuitenkin suuresti. Yhteenvetona voidaan todeta, että CD68, MAC387 ja CLEVER-1 toimivat ennusteellisina tekijöinä virtsarakon syövässä. Makrofageja voidaan mahdollisesti käyttää ennustamaan virtsarakon syövän taudinkulkua ja tunnistamaan potilaat, joiden uusiutumisriski on kohonnut. MAC387 ja CLEVER-1 ovat myös mahdollisia neoadjuvantin sytostaattihoidon vasteen ennustetekijöitä. Myös CD73-molekyyli toimii ennusteellisena tekijänä virtsarakon syövässä, mutta tämän molekyylin merkitys vaihtelee eri solutyypeissä. Tutkimus herättää uusia kysymyksiä immunologisista tekijöistä virtsarakon syövässä ja lisää tutkimuksia tarvitaan tulosten vahvistamiseksi.