Tiivistelmä – Milla Jousi

Milla Jousi
Väitöskirjan aihe: Point-of-care analysis of intraosseous samples.

 

Tiivistelmä:
Hoitopäätökset kriittisesti sairaiden ensihoitopotilaiden hoidosta perustuvat niukkaan tietoon sairastumista edeltävistä tapahtumista ja potilaan sairaushistoriasta. Lisää tietoa voidaan kerätä esimerkiksi käyttämällä laboratorio-vierianalyysia sekä ultraäänitutkimusta. Monesti ensihoitopotilaiden suoniyhteys on haastava ja joudutaan käyttämään luun sisäistä yhteyttä (IO-yhteys) lääke- ja nestehoitoa varten. Kysymys on herännyt, voisiko IO-yhteyttä käyttää myös laboratorionäytteiden ottamiseen ensihoitotilanteessa. Tutkimme asiaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen sekä kolmen havainnoivan työn avulla. Havainnoivat työt tutkivat IO- näytteiden yhtäpitävyyttä valtimo- ja laskimonäytteisiin terveillä koehenkilöillä (n=31), kriittisesti sairailla ensihoitopotilailla (n=33) sekä koe-eläimillä sydänpysähdyksen ja elvytyksen aikana (n= 23). Yhtäpitävyyden analysointiin käytettiin Bland-Altman menetelmää. Aiheesta on aiemmin julkaistu 27 artikkelia, joista kuitenkin vain kolmessa oli noudatettu suositeltuja tilastollisia menetelmiä. Johtopäätös näistä sekä omista havainnoivista tutkimuksista oli se, että IO-yhteydestä voidaan ottaa verinäytteitä. Kuitenkin huomioitavaa on, että kaikki IO-laboratorioarvot eivät ole yhtäpitäviä valtimo- ja laskimonäytteiden kanssa koska luuydin on eri kudosta kuin veri. IO-näytteen kalium-arvot ovat korkeampia kuin valtimo- ja laskimonäytteissä. Hemoglobiini ja hematokriitti-mittaukset antavat virheellisiä tuloksia ja ovat soveltumattomia analysoitavaksi IO-näytteistä. Elottomuuden ja elvytyksen aikana eri lähteistä otetut verinäytteet käyttäytyvät eri tavoin elottomuuden ja elvytyksen eri vaiheissa. Sydänpysähdyksen aikana asidoosi on havaittavissa IO-näytteistä, vaikka valtimo- ja laskimonäytteistä se voidaan havaita vasta kun paineluelvytys on aloitettu. Tämä viittaa siihen, että IO-näytteet voisivat toimia sydänpysähdyksen aikana parempina indikaattoreina kudosten tilasta kuin valtimo- ja laskimonäytteet.