Tiivistelmä – Milka Hauta-aho

HLY on myöntänyt 14.2.2023 tutkimusapurahan Milka Hauta-aholle. Hän väitteli aiheesta

 

POTENTIAALISET LÄÄKEINTERAKTIOT VARFARIININ KÄYTTÄJILLÄ – KIPULÄÄKKEISIIN KESKITTYVÄ HAVAINNOIVA TUTKIMUS

 

Tiivistelmä:

Verenvuoto on varfariinihoidon yleinen, vakavimmillaan kuolemaan johtava haitta, jonka riskiä varfariinin lääkeinteraktiot lisäävät. Varfariinilla on lukuisia lääkeinteraktioita yleisesti käytettyjen kipulääkkeiden kanssa. Sekä varfariinin että kipulääkkeiden käyttö painottuu iäkkäisiin potilaisiin.

 

Väitöskirja koostuu kolmesta havainnoivasta tutkimuksesta, joissa tutkittiin kipulääkkeiden yhteiskäyttöä varfariinihoitoa saavilla potilailla arkielämässä. Tavoitteena oli selvittää varfariinin ja kipulääkkeiden yhteiskäytön yleisyyttä sairaalapotilailla ja avohoidon potilailla, yhteiskäytön kliinisiä seurauksia sairaalapotilailla sekä varfariinin aloittamisen vaikutusta kipulääkkeiden käyttöön avohoidossa sekä sairaalahoidossa olevilla raihnaisilla ja ei-raihnaisilla potilailla.

 

Tutkimukset osoittavat, että varfariinin potentiaalisesti lääkeyhteisvaikutuksia aiheuttavien ja verenvuotoriskiä lisäävien kipulääkkeiden käyttö oli yleisempää sairaalahoitoa saavilla varfariinin käyttäjillä kuin avohoidon potilailla. Sairaalahoidossa olevilla potilailla kipulääkkeiden ja varfariinin yhteiskäyttöön liittyi kohonnut verenvuotoriski verrattuna pelkkää varfariinihoitoa saaviin potilaisiin. Lääkeinteraktioiden esiintyvyydessä oli eroja kipulääkeryhmien välillä uusilla varfariinin käyttäjillä. Parasetamolin käyttö kasvoi, kun taas tulehduskipulääkkeiden käyttö väheni varfariinihoidon aloittamisen myötä sekä avohoidossa että sairaalahoidossa olevilla potilailla, pois lukien ei-raihnaiset potilaat.

 

Yhteenvetona todetaan, että varfariinin ja kipulääkkeiden yhteiskäytön esiintyvyydessä on eroja eri kipulääkeryhmien, potilasryhmien ja varfariinihoidon vaiheiden välillä. Yhteiskäyttöön liittyvään haittariskiin tulee edelleen kiinnittää huomiota varfariinihoitoa saaville potilaille kipulääkkeitä määrätessä.