Tiivistelmä – Laura Puhakka

Laura Puhakka
Väitöskirjan aihe: Congenital cytomegalovirus infection in Finland.

Tiivistelmä:
Sytomegalovirus (CMV) on yleisin sikiöaikainen infektio. Vain noin 10% sikiöaikana CMV-infektion sairastaneista lapsista on syntyessään oireisia. Noin puolelle heistä jää jokin pitkäaikaishaitta, kuten kuulovaurio tai neurologinen vamma. Valtaosa sikiöaikana infektoituneista lapsista on kuitenkin syntyessään oireettomia ja heidän ennusteensa on selvästi parempi. Väitöskirjatutkimuksessa selvitimme synnynnäisen CMV-infektion (cCMV) aiheuttamaa tautitaakkaa Suomessa. Oireisen CMV-infektion ennustetta selvitimme takautuvasti kaikista Suomen yliopistosairaaloista. Lapsista, joilla oli vuosina 2000-2012 diagnosoitu oireinen cCMV, yli puolet (58%,15/26) kärsi jostain pitkäaikaispulmasta, 50%:lla (12/24) oli neurologinen poikkeavuus ja 42%:lla (8/19) kuulovaurio. Synnynnäisen CMV-infektion esiintyvyyttä ja syntyessään oireettomien lasten ennustetta selvitimme seulomalla 19 868 vastasyntynyttä syljestä otettavalla CMV-nukleiinihapon osoitustestillä. CMV-infektio todettiin 40:lla lapsella, joten esiintyvyys väestössämme oli 2/1000. Seulonnassa löytyneiden CMV-positiivisten lasten ja terveiden verrokkien välillä ei todettu eroa suoriutumisessa Griffithsin kehitysseurantamenetelmän testeissä eikä kuulontutkimuslöydöksissä 18 kuukauden iässä. Kenelläkään ei todettu kuulonkuntoutusta vaativaa kuulovikaa eikä CMV-infektioon liittyviä silmäpoikkeavuuksia. Sikiöaikana sairastetun infektion jälkeen viruseritys virtsaan jatkui 18 kk iässä kaikilla tutkituilla, mutta sylkeen ainoastaan 24%:lla lapsista. CMV-infektion aiheuttama tautitaakka oli Suomessa suhteellisen pieni. Esiintyvyys oli ainoastaan 2/1000 ja oireettomien lasten ennuste oli suotuisa. Oireisen infektion aiheuttama sairastavuus oli kuitenkin huomattavaa. Yli puolella syntyessään oireisista lapsista oli joku pitkäaikaispoikkeavuus.