Tiivistelmä – Laura K. Seppälälle

HLY on myöntänyt 25.1.2022 apurahan Laura K. Seppälälle.

Hän väitteli aiheesta: Maternal morbidity, perinatal factors and childhood cancer in the offspring

 

Tiivistelmä:

Lapsuusiän syövän taustatekijät tunnetaan huonosti. Perinnöllisten syöpäoireyhtymien lisäksi lapsuusiän syövän riskitekijöiksi aiemmissa tutkimuksissa on raportoitu mm. suuri ja pieni syntymäpaino, säteily, tulehdustaudit sekä erilaiset ympäristötekijät.

 

Tunnistimme Syöpärekisteristä kaikki alle 20-vuotiaana ensimmäisen syöpädiagnoosinsa vuosina 1996-2014 saaneet henkilöt. Tapausten ja verrokkien äitien tiedot koskien äitien kroonisia sairauksia, lääkityksiä sekä tiedot raskauden ja synnytyksen sekä lapsivuodeajan tapahtumista, kerättiin useista suomalaisista THL:n ja Kelan rekistereistä THL:n Lääkehoito ja raskaus -tietokantaa apuna käyttäen.

 

Analysoimme jälkeläisen syöpäriskiä äidin diabetekseen, sidekudostautiin, tulehdukselliseen suolistosairauteen tai kilpirauhassairauteen tai näiden lääkitykseen liittyen, verrattuna niihin jälkeläisiin, jotka eivät altistuneet näille sairauksille tai lääkityksille raskausaikana.

 

Erityisesti äidin raskausdiabetes oli yhteydessä jälkeläisen kohonneeseen riskiin sairastua akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan. Äidin diabeteslääkityksellä näytti olevan mahdollisesti riskiä vähentävä vaikutus. Äidin kilpirauhasen vajaatoiminta oli myös yhteydessä jälkeläisen lisääntyneeseen riskiin sairastua lapsuus- ja nuoruusiän lymfoomaan. Muut äidin krooniset autoimmuunisairaudet tai näiden lääkitykset eivät näyttäisi olevan yhteydessä kohonneeseen syöpäriskiin.

 

Ennenaikaisena syntyminen oli yhteydessä kohonneeseen syöpäriskiin lapsuus­ ja nuoruusiässä. Riski sairastua erityisesti akuuttiin myelooiseen leukemiaan, itusolukasvaimiin ja retinoblastoomaan oli kohonnut. Totesimme myös vastasyntyneisyyskauden hoitojen olevan yhteydessä lisääntyneeseen syöpäriskiin. Myös hypoksia eli hapenpuute raskauden tai synnytyksen aikana lisäsi lapsuusiän syöpäriskiä.

 

Kohdunsisäiset altisteet ovat yhteydessä lapsuusiän syöpään. Äidin diabetes ja kilpirauhasen vajaatoiminta lisäävät jälkeläisen riskiä lapsuus- ja nuoruusiän syöpään. Nämä löydökset tulisi huomioida raskauksien seurannassa ja suunnittelussa. Äidin raskaudenaikaisten lääkitysten vaikutuksista jälkeläisen syöpäriskiin eri vaiheissa raskautta ja sitä ennen tarvitaan lisää tutkimustietoa. Ennenaikainen syntymä, hypoksia ja vastasyntyneisyyskauden tehohoito ovat yhteydessä lapsuusiän syöpään. Nämä löydökset tulisi puolestaan ottaa huomioon ennenaikaisena syntyneiden tai tehohoitoa saaneiden lasten jatkoseurannassa.