Tiivistelmä – Anniina Sakille

HLY on myöntänyt 25.1.2022 tutkimusapurahan Anniina Sakille
Hän väitteli aiheesta Tonsillotomy

 

Tiivistelmä:

Nielurisat sijaitsevat suunielussa ja ovat osa elimistön puolustusjärjestelmää infektioita vastaan. Nielurisojen liikakasvun aiheuttama kuorsaus ja hengityskatkokset ovat hyvin tyypillisiä oireita lapsilla. Suomessa kita- ja nielurisaleikkaukset ovat toiseksi yleisin syy päiväkirurgiseen leikkaukseen lapsilla tärykalvoputkituksen jälkeen. Aikaisemmin nielurisaleikkaukset tehtiin leikkauksen syystä riippumatta nielurisojen kokopoistoina, joka tarkoittaa nielurisojen poistamista kapseleineen lihaskerrokseen saakka. Nielurisan kokopoistoleikkauksesta toipuminen on verrattain hidasta ja kivuliasta, lisäksi siihen liittyy riski jälkiverenvuodosta, joka voi olla vaarallinen erityisesti lapsille heidän pienen verivolyyminsä vuoksi. Näistä ongelmista johtuen viime vuosina on otettu käyttöön lasten nielurisojen liikakasvun hoidossa nielurisojen osapoistoleikkaus, johon on kansainvälisissä tutkimuksissa osoitettu liittyvän pienempi jälkiverenvuotoriski sekä nopeampi toipuminen verrattuna kokopoistoon. Suomessa tehtyjä tutkimuksia nielurisojen osapoistosta ei ole. Vaikka osapoistossa on osoitettu olevan monia etuja verrattuna kokopoistoon, on osapoiston jälkeen olemassa riski risakudoksen uudiskasvulle ja oireiden palaamiselle, jolloin saatetaan päätyä uusintaleikkaukseen. Tämä on mahdollinen syy siihen, että edelleen suositaan myös perinteistä nielurisojen kokopoistoa.


Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia nielurisojen osapoistoleikkausta, sen tehokkuutta, turvallisuutta ja käyttökelpoisuutta lapsilla, ja verrata edellä mainittuja tekijöitä nielurisojen kokopoistoleikkaukseen. Lisäksi selvitettiin nielurisojen taipumusta kasvaa uudelleen ja tarvetta uusintaleikkaukseen, sekä niihin vaikuttavia tekijöitä.

 

Tutkimuksemme osoitti, että verrattuna nielurisojen kokopoistoon nielurisojen osapoistoleikkaus on lapsen eduksi, leikkauksesta toipuu nopeammin ja kivut ovat vähäisempiä. Leikkaukseen liittyviä komplikaatioita esiintyi vähän. Toimenpiteen seurauksena lasten elämänlaatu parani ja terveydenhuollon käynnit nieluoireiden vuoksi vähenivät. Uusintaleikkauksen tarve nielurisojen uudiskasvun vuoksi oli pieni.