Tiivistelmä – Greeta Hackman

18.5.2021 Greeta Hackman
Väitöskirjan aihe: Active treatment of prostate cancer

 

Tiivistelmä:

Vaikka paikallisena todetun eturauhassyövän ennuste on nykyään erinomainen, huomattavalla osalla eturauhassyöpäpotilaista tauti uusiutuu parantavaksi tarkoitetusta hoidosta huolimatta. Tämä väitöskirja koostuu neljästä osatyöstä, jotka keskittyivät eturauhassyöpähoitoihin potilailla, joilla oli kohonnut riski syövän uusiutumiseen ja/tai syöpäkuolleisuuteen.

 

Epidermaalisen kasvutekijän reseptorin (EGFR) poikkeavan runsas esiintyminen on yhdistetty eturauhassyöpäpotilaiden huonoon ennusteeseen. Gefitinibi on taas lääke, joka salpaa EGFR:n toimintaa.  Väitöskirjan ensimmäisessä tutkimuksessa gefitinibi annettiin yhdessä sädehoidon kanssa (42 potilasta) ja toisessa ainoana hoitona potilaille, joilla oli uusiutunut eturauhassyöpä (30 potilasta). Gefitinibin ja sädehoidon yhdistelmän katsottiin aiheuttavan liikaa haittoja, kun taas ainoana hoitomuotona gefitinibin haittavaikutukset olivat hyväksyttäviä. Gefitinibin tehokkuus eturauhassyövän hoidossa oli kuitenkin vaatimaton.

 

Kolmannessa osatyössä tarkasteltiin retrospektiivisesti multimodaalihoidon turvallisuutta levinneessä eturauhassyövässä (46 potilasta). Hoitoon sisältyi antiandrogeeni-hoito ja sädehoito, joiden lisäksi potilaat saivat useita yksilöllisesti suunniteltuja hoitoja. Multimodaalioito oli hyvin siedetty ja se vaikutti lupaavalta, mutta tuloksen vahvistamiseksi tarvitaan satunnaistettuja tutkimuksia.

 

Neljännessä tutkimuksessa eturauhasen täydellisen poistoleikkauksen (radikaali prostatektomia) saaneet eturauhassyöpäpotilaat satunnaistettiin saamaan liitännäissädehoito (126 potilasta) tai heitä jäätiin seuraamaan (124 potilasta).  Potilailla oli todettu syöpäkudosta leikkauksessa poistetun eturauhasen pinnassa (positiivinen marginaali) tai syöpä oli levinnyt eturauhaskapselin läpi. Tämä suurensi taudin uusiutumisriskiä verrattuna potilaisiin, joilla syöpäkudosta on vain eturauhaskapselin sisällä. Liitännäissädehoito oli hyvin siedetty ja se vähensi merkittävästi eturauhassyövän biokemiallista uusiutumista verrattuna seurantaan, mutta sillä ei ollut vaikutusta potilaiden elinaikaan.