Peruutusehdot

LOMAHUONEISTOJEN MAKSUT JA VARAUKSEN PERUUTTAMINEN
Lomahuoneistojen varausmaksut ovat vuokrausajankohdasta riippuen

A-kaudella 500 €, B-kaudella 300 €, C-kaudella 200 €

Vuokraajan tulee maksaa Helsingin Lääkäriyhdistyksen Palvelut Oy:n (= HLYP) tilille lähetetyn laskun mukainen summa eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei ole maksettu ajoissa, HLYP:llä on oikeus antaa huoneiston käyttöoikeus toiselle vuokraajalle.

Varausmaksu palautetaan ainoastaan silloin, kun HLYP joutuu pakottavan esteen tähden peruuttamaan huoneiston käyttöoikeuden vuokraajalta.

Viikkovuokra

Vuokraajan tulee maksaa lähetettävän laskun mukaan loput viikkovuokrasta HLYP:n tilille eräpäivään mennessä. Jos loppuosaa ei ole maksettu ajoissa, HLYP:llä on oikeus antaa huoneiston käyttöoikeus toiselle vuokraajalle.

Jos vuokraaja haluaa peruuttaa lomahuoneiston käyttöoikeuden koko viikkovuokran maksettuaan ja hän ilmoittaa siitä niin, että vaihtopäivään on 2 – 4 viikkoa, palauttaa HLYP puolet viikkovuokrasta.

Jos vuokraaja haluaa peruuttaa lomahuoneiston käyttöoikeuden koko viikkovuokran maksettuaan ja tekee sen niin, että vaihtopäivään on kaksi viikkoa tai vähemmän, HLYP ei palauta mitään osaa viikkovuokrasta.

Lomaviikon varaaja voi matkustusesteen sattuessa siirtää varaamansa viikon toiselle yhdistyksen jäsenelle.

HUOM! Jos vuokraajan peruutus aiheutuu hänestä itsestään riippumattomasta, matkustajavakuutuksen kattamasta syystä, palauttamatta jäävää osaa viikkovuorasta voi hakea vakuutusyhtiöltä.

ON TÄRKEÄÄ OTTAA YHTEYTTÄ N. 2 VIIKKOA ENNEN MATKAA, JOTTA VOIMME SOPIA AVAINTEN TOIMITTAMISESTA SEKÄ MAHDOLLISESTA AUTON VUOKRAAMISESTA

Lisätietoja tarvittaessa: Elina Sinivirta tsto.hly@fimnet.fi