Lääkäriluettelo - Läkarkatalogen historiaan

Helsingin Lääkäriyhdistyksen julkaisemat ja toimittamat Lääkäriluettelo, Pääkaupunkiseudun terveydenhoitopalvelut ja Läkarkatalogen, Huvudstadsregionens hälsovårdstjänster siirtyvät lopullisesti historiaan. Ne ilmestyivät vuodesta 1918 suomeksi ja ruotsiksi. Luettelo sisälsi tiedot lääkärien yksityisvastaanotoista erikoisaloittain, lääkäriasemista, sairaaloista sekä monista muista terveydenhuolto- ja sairaanhoitopalveluista. Luettelossa oli myös apteekkien tiedot aukioloaikoineen. Parhaimmillaan luetteloa myytiin vuodessa yli 100.000 kappaletta ja sen tuotot olivat yhdistyksen toiminnan taloudellinen selkäranka.

 

Sittemmin terveydenhuoltoalan toimijoiden mainonta siirtyi aluksi entistä enemmän sanoma- ja aikakausilehdistöön ja viime vuosikymmeninä valtaosin internetiin. Luettelon asema heikkeni heikkenemistään vuosi vuodelta muuttuakseen tappiollisena rasitteeksi.

 

Lääkäriluettelo-Läkarkatalogenin numero 2/2018 jäi viimeiseksi painetuksi luetteloksi ja sähköisenkin version Helsingin Lääkäriyhdistyksen hallitus päätti lopettaa 21.10.2020.