Jäsenkirje 02/2023

19.04.2023 

Hyvät Helsingin Lääkäriyhdistyksen jäsenet!

Jäsenkirje 2/2023 

 

Tutkimus – Alcazaba Beachin varaukset 2024 – Golfkilpailu 2.6.2023

 

Välitämme ohessa Teille Helsingin Yliopiston tutkijan Heli Sandbergin jatko-opintoihin kuuluvan kyselytutkimuksen. Se liittyylääketurvallisuuteen ja on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

 

Ohessa lisäinfoa tutkimuksesta ja linkki tutkimukseen.

 

Erik Qvist

Puheenjohtaja

Helsingin Lääkäriyhdistys

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

 

Kiireelliset lääketurvatiedotteet (DHPC, direct healthcare professional communication) ja riskienminimoinnin lisämateriaalit (aRMM, additional risk minimisation material) ovat merkittäviä välineitä lääkevalmisteisiin liittyvien riskien hallitsemisessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Suomen terveydenhuollon ammattilaisten tietoutta kiireellisistä lääketurvatiedotteista ja riskien minimoinnin lisämateriaaleista sekä tarkentaa ja täydentää kahden edellisen tutkimuksen (Regulation Awareness and Experience of Additional Monitoring among Healthcare Professionals in Finland, Sandberg et.al., 2021; Under-reporting of Adverse drug Reactions in Finland, Sandberg et. al., 2022) havaintoja. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisessä julkaisussa ja niitä hyödynnetään tulevien koulutusten suunnittelussa.  

 

Tämä kysely tehdään anonyymisti, eikä kyselyssä kerätä henkilötietoja. Vain tutkimuksen kannalta oleellinen tieto kerätään ja tallennetaan Helsingin yliopiston salasanalla suojatulle palvelimelle.  

 

Kysely koostuu 24 kysymyksestä, joista osa on monivalintakysymyksiä ja osa avoimia kysymyksiä. Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 10-15 minuuttia. Kysymykset keskittyvät nykyisiin käsityksiinne ja mielipiteisiinne, eikä vastaamista varten tarvitse etsiä tietoa. Halutessanne voitte keskeyttää kyselyyn vastaamisen milloin tahansa ennen kyselyn päättymistä.  

 

Yhdistyksenne on lupautunut välittämään tämän kyselyn jäsenilleen tutkimusryhmän puolesta. Yhteystietojanne ei ole luovutettu tutkijoille. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaamalla kyselyyn annatte tietoon perustuvan suostumuksenne tutkimukseen osallistumisesta.  

 

Tämä tutkijalähtöinen tutkimus on osa erikoistumisopintojani Helsingin yliopistossa ja täysin riippumaton lääkeyritysten (mukaan lukien nykyinen työnantajani GlaxoSmithKline Oy) toteuttamista aktiviteeteista. Vastaan mielelläni kysymyksiin kyselystä ja suorittamastani tutkimuksesta.  

 

Mikäli päätätte osallistua tutkimukseen, toivomme vastauksia 31.5.2023 mennessä.  

 

Linkki kyselyyn:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/121491/lomake.html?rinnakkaislomake=Kyselytutkimus

 

Kunnioittaen,  

Heli Sandberg

Helsingin yliopisto

heli.sandberg@helsinki.fi

Alcazaba Beachin lomahuoneistohakemukset vuodelle 2024 tulee tehdä 30.9.2023 mennessä, hakulomake ja ohjeet löytyvät sivuilta

www.helsinginlaakariyhdistys.fi -> Loma-asunnot

 

 

Hakemuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena Lääkäriyhdistyksen sähköpostiin tsto.hly@fimnet.fi

 

Hakemuksen tulee sisältää kotisivun ohjeissa olevat tiedot.

Puutteellisia hakemuksia emme valitettavasti voi käsitellä.

Loma-asunnot -osiosta löytyvät myös vielä tämän vuoden vapaana olevat viikot.

Golf -kilpailu ”HLY:n malja” pelataan tänä vuonna Nurmijärven golfkentällä perjantaina 2.6.2023.

 

 

Lisää infoa osoitteesta

www.helsinginlaakariyhdistys.fi/golf