Jäsenkirje 01/2021

11.3.2021

Hyvä Helsingin Lääkäriyhdistyksen jäsen!

 

KUTSU HELSINGIN LÄÄKÄRIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN 2021

 

Aika: keskiviikko 24.3.2021 klo 19.30
Paikka 
Museokatu 13 A 2, yhdistyksen huoneisto

ESITYSLISTA

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– vuosikokouksesta on ilmoitettu sääntöjen 9 §:n 3. momentin mukaisesti, yhdistyksen kotisivuilla sekä jäsenille sähköpostilla lähetetyllä jäsenkirjeellä 11.3.2021.

 

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

5. Päätettävä sääntöjen 9 §:n mukaisesti miten hallinto- ja vuosikokouksesta on ilmoitettava.

 

6. Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat
– esitetään hallituksen kertomus vuodelta 2020 ja päätetään sen hyväksymisestä
– esitetään vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase liitetietoineen sekä toiminnantarkastuskertomus.
Päätetään yhdistyksen hallituksen esityksestä
– ylijäämän kirjaamisesta toimintapääomaan
– tilinpäätöksen vahvistamisesta
– tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja yhdistyksen toimihenkilöille

 

7. Yhdistyksen sääntöjen pykälän 9 mukaisesti jäsenten itse kokouksessa esille ottamat asiat

 

8. Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa!

MUISTATHAN, ETTÄ.

Alcazaba Beachin lomahuoneistohakemukset vuodelle 2022 tulee tehdä 30.9.2021 mennessä, hakulomake ja ohjeet löytyvät sivuilta

Hakemuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena Lääkäriyhdistyksen sähköpostiin tsto.hly@fimnet.fi

 

Hakemuksen tulee sisältää ohjeissa olevat tiedot. Puutteellisia hakemuksia emme valitettavasti voi käsitellä. Loma-asunnot osiosta löytyy myös vielä tämän vuoden vapaana olevat viikot.

Golf -kilpailu.

 

”HLY:n malja” pelataan tänä vuonna, koronan niin salliessa, Nurmijärven golfkentällä perjantaina 3.9.2021. Lisää infoa myöhemmin osoitteesta

Apurahojaväitöskirjatyöhön on haettavissa kalenterivuosittain 5 kpl a 2000€
Katso ohjeet osoitteesta

Kysely:

 

Helsingin Lääkäriyhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2021 lähettää jäsenkirjeen liitteenä HY:n farmasian opiskelijan Veera K. Salmisen Suomen terveydenhuollon ammattilaisille osoittaman kyselyn sähköpostiosoitteen, johon jäsenkunnan toivotaan vastaavan. Aihe: Lääkkeiden lisäseuranta. Seuraavassa Veera K. Salmisen asiaa koskeva lähete:

 

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, miten lääkkeiden haittavaikutusraportointia voitaisiin kehittää Suomessa? – Osallistu Helsingin yliopiston lyhyeen kyselyyn!

 

Haittavaikutusraportointi on olennainen osa lääkkeiden myyntiluvan myöntämisen jälkeistä turvallisuusseurantaa. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää Suomen terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä lääkkeiden haittavaikutusraportoinnista sekä erityisesti selvittää, miten raportointia voitaisiin kehittää, jotta se olisi mahdollisimman helppoa ja tarkoituksenmukaisia ilmoituksia saataisiin mahdollisimman paljon. Tutkimuksen tuloksia toivotaan hyödynnettävän Suomen haittavaikutusilmoitusjärjestelmän kehittämisessä tulevaisuudessa ja ne voidaan julkaista tieteellisessä julkaisussa.

 

Kysely on täysin anonyymi, eikä siinä kerätä henkilötietoja. Kysely sisältää sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä ja siihen vastaamiseen kuluu noin 10-20 minuuttia riippuen vastauksistanne. Kysymykset keskittyvät mielipiteisiinne, eikä niitä varten tarvitse etsiä tietoa. Halutessanne voitte lopettaa kyselyyn vastaamisen milloin tahansa ennen kyselyn päättymistä. Vastaukset talletetaan Helsingin yliopiston salasanalla suojatulle palvelimelle ja niitä säilytetään vain tutkimuksen kannalta välttämättömän ajanjakson ajan. Vastaukset hävitetään viimeistään, kun kyselyn tuloksista on tehty tieteellinen julkaisu.

 

Ammatti- tai alueyhdistyksenne on lupautunut välittämään tämän kyselyn jäsenistölleen tutkimusryhmän puolesta. Yhteystietojanne ei ole luovutettu tutkijoille.

 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaamalla kyselyyn annatte tietoon perustuvan suostumuksenne tutkimukseen osallistumisesta sekä tietojen käyttämisestä tutkimustarkoituksessa.

 

Tämä tutkimus on osa proviisoriopintojeni pro gradu -tutkielmaa Helsingin yliopistolla. Yliopiston lisäksi tutkielmani ohjaamiseen osallistuu työnantajani Biocodex Oy. Tutkimuksen tuloksia ei käytetä lääkeyritysten edun tavoittelemiseen.

 

Mikäli haluatte osallistua tutkimukseen, pyydämme vastaamaan oheiseen kyselyyn mahdollisimman pian, mutta viimeistään 31.3.2021 mennessä.

 

Kyselyyn pääsette tästä linkistä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/109705/lomake.html?rinnakkaislomake=C

 

Vastaan mielelläni kysymyksiin kyselystä tai suorittamastani tutkimuksesta. Kiitos, kun autatte minua selvittämään, millä tavoin lääkkeiden haittavaikutusraportointia voitaisiin kehittää terveydenhuollossa Suomessa.

 

Kunnioittaen,
Veera Salminen
proviisoriopiskelija
Helsingin yliopisto
veera.salminen@helsinki.fi

 

Vastaava tutkija:
Mia Sivén
FaT, dosentti
Helsingin yliopisto
mia.siven@helsinki.fi

Helsingin Lääkäriyhdistys 100 vuotta rekisteröityneenä

 

Vaikka Helsingin Lääkäriyhdistys – Helsingfors Läkareförening ry perustettiin jo vuonna 1912, ei yhdistystä oitis rekisteröity. Vasta 3.3.1921 on yhdistysrekisteri liittänyt HLY:n tietokantaansa. Mutta siitäkin on nyt siis jo 100 vuotta ja muutama päivä päälle!

 

Hyvää kevään jatkoa!

 

Tuomo Tennilä
HLY:n hallituksen tiedottaja