EU:n tietosuoja-asetus

EU:n uusi tietosuoja-asetus ”General Data Protection Regulation”, GDPR, astuu voimaan 25.5.2018. Asetus asettaa henkilötietojen käsittelylle aiempaa tarkemmat vaatimukset. Muutos koskee kaikkia aloja ja organisaatioita, jotka käsittelevät asiakkaiden tai työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja.

Uusi tietosuoja-asetus vaatii asiakkailta luvan siihen, että saamme säilyttää heidän henkilötietojaan järjestelmässämme. Tämä tarkoittaa sitä, että tallennamme heistä samat tiedot kuin tähänkin mennessä. Nämä yhteystiedot mahdollistavat sen, että voimme palvella jäseniämme ja heitä, jotka haluavat ilmoittaa tietojaan Lääkäriluettelossa.

Tietosuoja-asetus vaatii, että teidän tulee joko hyväksyä tai kieltää henkilötietojen käsittely. Oletusarvona pidämme hyväksymisen. Pyydämme teitä lähettämään palauteosion kautta tiedon siitä, jos ette halua tietojanne säilytettävän järjestelmässämme. Olemme velvollisia poistamaan järjestelmästä asiakkaat, jotka kieltävät tietojen tallentamisen 25.5.2018 mennessä.